mars

Här berättar jag ...

… om vad som är på gång i Ordateljén.


mars 23, 2020
Uppsala Universitet

Konferens om ny bibelöversättning

Är det dags att börja skriva ”pappa och mamma” i stället för ”far och mor” i Bibeln? Borde man översätta till ”syskon” i stället för ”bröder” ...