Uppdrag i urval


Det ligger mycket arbetsglädje bakom följande produktioner …


Översättning av ungdomsböcker för Argasso bokförlag

Den spanska spionen av Tony Bradman (2018)
Ju hårdare du faller av Bali Rai (2019)
Tills vi vinner av Linda Newbery (2019)
Den långa flykten till frihet av Tanya Landman (2019)
Koppla ner av Keren David (2020)

Redigering av barnböcker för Hoi Förlag

Annika Billbergs serie om Tutte Brödsmula och Kalle Humla:
En sagolik sommar (2018)
Ett zurrigt höstlov (2018)
En virrig pirrig vår (2019)
En vimsig vinter (2020)

Redigering av romaner för Hoi Förlag

Den som göms i snö av Jerk Schuitema (2017)
Dödskaravanen av Mats Erasmie (2018)

Korrekturläsning av romaner för Albert Bonniers Förlag

Kalypso av Ingar Johnsrud (2017)
med flera titlar

Korrekturläsning av romaner för HarperCollins

GOBI: Den sanna historien om en liten hunds långa resa av Dion Leonard (2018)
Kärlek, bakelser och en mops av Annie England Noblin (2018)

Korrekturläsning av hundböcker för Klickerförlaget

En rad titlar om allt ifrån rallylydnad till hundfotografering, utkomna 2017 & 2018

Språkgranskning och korrekturläsning av läromedel för Gleerups Utbildning

En rad titlar om allt ifrån pedagogik till epik, utkomna 2017, 2019–2022

Korrekturläsning av kursmaterial för Yrtit ja yrttiterapia

En serie häften om örtmedicin, utkomna 2017 & 2018

Språklig och stilistisk granskning för Bibelakademiförlaget

Dödahavsrullarna — i svensk översättning (2017)

Stilistisk bearbetning för Svenska Bibelsällskapet

Här börjar evangeliet, pilotöversättning av vissa bibelböcker (2021)
Ingår i redaktionskommittén för Nya testamentet 2026

Korrekturläsning för Svenska Bibelsällskapet och dess förlag

Digital utgåva av Karl XII:s bibel (ännu ej utkommen)
Nyutgåva av Bibel 2000 (hösten 2019)
samt en rad titlar utkomna 2016 & 2017

Översättning av material för tidskriften Signum

En rad artiklar införda 2009–2011, 2017–2020

Korrekturläsning av böcker för Veritas Förlag

Kristina: Drottning och rebell av Sven Stolpe (ny utgåva 2004)
med flera titlar

Korrekturläsning av böcker och häften för Argument Förlag

En rad titlar om allt ifrån stress till lugn och ro, utkomna 2018–2022

Översättning för Svenska kyrkan/Verbum

Två artiklar som ingår i Att bevara vår mänsklighet, Ärkebiskopens fastebok 2022

Språkgranskning för Eravnå Förlag

Bara Markus: Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet av Lars Hartman (2018)