grafiskt-element

Översättning

Jag översätter texter från engelska till svenska. Arbetet sker normalt sett i Word. Förlagan kan vara en PDF, Word-fil, utskrift, fysisk bok eller något annat. När jag översätter böcker är det alltid trevligt att få tillgång till originalet i tryckt form.

Till min hjälp i översättningsprocessen har jag givetvis ett helt litet bibliotek med ord- och grammatikböcker på båda språken – alltifrån Longman Dictionary of Contemporary English till Svenska Akademiens språklära. Dessutom vill jag gärna ha en dialog med kunden om översättningen, så att alla inblandade blir nöjda med resultatet.

När jag översätter en ungdomsroman vill jag ha minst sex veckor på mig. Handlar det om en tidskriftsartikel kan det räcka med tio dagar. Detta betyder inte att jag arbetar hela dagarna med uppdragen; däremot är det min erfarenhet att en översättning behöver ligga till sig och gås igenom flera gånger för att resultatet ska bli riktigt bra.

Vid översättning av tidskriftsartiklar hänvisar jag till Författarförbundets rekommendationer, det vill säga 1 200 kronor för första sidan och 800 kronor för varje följande sida. Som en sida räknas 2 000 tecken inklusive blanksteg. Moms tillkommer med 6 procent. Beträffande översättning av böcker ligger mitt pris något över den miniminivå Författarförbundet rekommenderar; jag tar 180 kronor per 1 000 tecken inklusive blanksteg i den svenska översättningen. Moms tillkommer med 6 procent.

KONTAKTA MIG

grafiskt-element

Korrekturläsning

Jag korrekturläser texter på svenska. Detta arbete kan ske elektroniskt eller på papper. Vanligtvis lägger jag in rekommendationer till ändringar och andra kommentarer i en PDF. En annan variant är att arbeta med funktionen ”spåra ändringar” i Word. Men det förekommer som sagt även papperskorrektur, och då är det de gamla hederliga korrekturtecknen som gäller.

Vid korrekturläsningen är Svenska skrivregler, Skiljeteckensboken och Svenska Akademiens ordlista mina ständiga följeslagare. Det är dock vanligt att bokförlag och andra uppdragsgivare har vissa önskemål om hur saker och ting ska se ut, och givetvis är jag lyhörd för dessa principer.

När jag åtar mig att korrekturläsa ett manus på cirka 300 sidor vill jag ha minst två veckor på mig. Räknat i arbetstimmar går det naturligtvis snabbare än så, men jag avstår från att läsa dygnet runt för att bli klar snabbt, då detta skulle kunna äventyra kvaliteten på utförandet. Man måste också ta hänsyn till att jag i regel har flera andra uppdrag på gång samtidigt.

Mitt timpris för korrekturläsning är 600 kronor. Moms tillkommer med 25 procent. I vissa fall kan jag i stället komma överens med kunden om ett fast pris, under förutsättning att jag fått göra en förhandsbedömning av texten.KONTAKTA MIG